Retour sturen

Je mag jouw aankoop zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Je mag ons ook eerst – binnen 14 dagen – kenbaar maken dat je (een gedeelte van) jouw bestelling gaat retourneren. Na aanmelding heb je nog 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren.

Bij je bestelling ontvang je een formulier waarop staat aangegeven hoe je (een gedeelte van) jouw bestelling kunt retourneren.

Retourneren werkt als volgt:

1. Retour aanmelden

Voor retourneren vanuit Nederland
Op deze pagina vind je de knop 'retour aanmelden'. Wanneer je hierop klikt, verschijnt er een formulier. Vul dit formulier in en klik op 'retour aanmelden'. Zo laat je ons weten dat jouw retour eraan komt en kunnen wij zorgen voor een snelle afhandeling van jouw retour. 

Voor retourneren vanuit België
Op deze pagina vind je de knop 'retour aanmelden'. Wanneer je hierop klikt, verschijnt er een formulier. Vul dit formulier in en klik op 'retour aanmelden'. Zo laat je ons weten dat jouw retour eraan komt en kunnen wij zorgen voor een snelle afhandeling van jouw retour. Je ontvangt op werkdagen binnen 48 uur een e-mail van onze klantenservice met daarin jouw gratis retourlabel van Bpost.

Ga naar wolkyshop.com/retouren en meld je retour aan via het contactformulier. Zo laat je ons weten dat jouw retour eraan komt en kunnen wij zorgen voor een snelle afhandeling van jouw retour. Je ontvangt op werkdagen binnen 48 uur een e-mail met daarin jouw gratis retourlabel.

2. Inpakken

Verpak de schoenen in de originele schoenendoos en stop deze in de doos waarmee je de bestelling hebt ontvangen of gebruik een andere verzenddoos. Sluit het pakket zo af dat er niets uit kan vallen tijdens de verzending.

3 Terugsturen

Wij betalen de verzendkosten! Plak de meegeleverde retoursticker op de doos en breng jouw pakket naar het dichtstbijzijnde PostNL-punt. Alle PostNL-punten zijn te vinden via postnl.nl/locatiewijzer.

4 Aankoopbedrag retour

Zodra we jouw retourzending hebben ontvangen, wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen teruggestort. Heb je de artikelen nog niet betaald dan worden ze in mindering gebracht op de openstaande rekening. Dit vind je terug in jouw Wolkyshop-account en op jouw Klarna betaaloverzicht.

Voor gratis retourneren vragen we je om de sticker te gebruiken die je krijgt meegeleverd bij jouw pakket.

Heb je gekozen voor de optie achteraf betalen met Klarna? Dan is het mogelijk om alleen te betalen voor de producten die je daadwerkelijk houdt. Indien je een deel van je bestelling retour stuurt binnen de betaaltermijn van 14 dagen, hoef je alleen de door jou behouden artikelen te betalen. Nadat wij jouw retourzending in ontvangst hebben genomen, ontvang je een e-mail met hierin het nieuwe rekeningbedrag van Klarna.

Meer informatie over bestellen met Klarna vind je op hier.

Retour sturen uit andere landen dan Nederland of Belgie

Woon je in het buitenland en wil je jouw pakket retourneren? Dan zijn de retourkosten voor jouw rekening. Neem contact op met onze klantenservice voor verdere instructies over het terugsturen van jouw pakket.

Je pakket op een andere manier retourneren

Wil je je pakket op een andere manier terugzenden? Dit mag; de verzendkosten zijn dan voor eigen rekening. Stuur retourzendingen voldoende gefrankeerd naar:

Wolkyshop, Ambachtstraat 2, 7041 GC  's Heerenberg , NL.

Let op: leg een briefje in de doos met daarop jouw naam, e-mailadres, ordernummer en adresgegevens. Zo weten we van wie het pakket afkomstig is.

Kom je er niet helemaal uit met retourneren?
Laat ons je helpen.
Herroepinsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Je kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via de optie in jouw login. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij je onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van je herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 5 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden er voor een terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als ujede goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen, je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen of je retour hebt aangemeld via de login op onze website.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:   

Wolkyshop.com
Voorveste 15 BC
3992 DC Houten

of:

info@wolkyshop.com

-  Ik/wij * deel/delen* je hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

-  Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

-  [Naam consumenten(en)]

-   [Adres consument(en)]

-   [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is


Hi!
Helaas kun je op dit moment geen schoenen reserveren via onze website. Onze winkels zijn tot nader order gesloten, ook voor afhalen.
Sluiten